CAMERA HD TVI 2MP - (D0T) - CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC