Camera Hdparagon IP

Khuyến mãi 36%
HDS-PT7220IR-A/D (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)

HDS-PT7220IR-A/D (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)

11.250.000 ₫

17.592.000 ₫

Khuyến mãi 23%
HDS-PT5225H-DN (Ngoài trời) (Trong nhà) Zoom 25X
Khuyến mãi 35%
HDS-PT5215H-DN (2MP, PTZ) ZOOM 15X 5~75mm H.265+
Khuyến mãi 30%
HDS-PT5215IR-A Zoom 15X

HDS-PT5215IR-A Zoom 15X

12.500.000 ₫

17.916.000 ₫

Khuyến mãi 33%
HDS-HF2120IRPH (2 M / H265+) 50fps/60fps

HDS-HF2120IRPH (2 M / H265+) 50fps/60fps

3.946.000 ₫

5.892.000 ₫

Khuyến mãi 33%
HDS-HF2020IRPH (2 M / H265+) 50fps/60fps

HDS-HF2020IRPH (2 M / H265+) 50fps/60fps

3.862.000 ₫

5.724.000 ₫

Khuyến mãi 34%
HDS-2420IRPW (2 MP Wifi) Micro & Loa

HDS-2420IRPW (2 MP Wifi) Micro & Loa

2.096.000 ₫

3.192.000 ₫

Khuyến mãi 30%
HDS-2442IRPW (4M Wifi) Micro & Loa

HDS-2442IRPW (4M Wifi) Micro & Loa

3.570.000 ₫

5.076.000 ₫

Khuyến mãi 29%
HDS-2110IRP (1 MP)

HDS-2110IRP (1 MP)

1.160.000 ₫

1.632.000 ₫

Khuyến mãi 27%
HDS-2020IRP3/D (2 MP)

HDS-2020IRP3/D (2 MP)

1.574.000 ₫

2.148.000 ₫

Khuyến mãi 27%
HDS-2120IRP/D (2 MP)

HDS-2120IRP/D (2 MP)

1.574.000 ₫

2.148.000 ₫

Khuyến mãi 21%
HDS-2043IRP/D (4 M / H265+)

HDS-2043IRP/D (4 M / H265+)

2.850.000 ₫

3.612.000 ₫

Khuyến mãi 21%
HDS-2143IRP/D (4 M / H265+)

HDS-2143IRP/D (4 M / H265+)

2.850.000 ₫

3.612.000 ₫

Khuyến mãi 19%
HDS-2221IRP3 (2MP, H.265+)

HDS-2221IRP3 (2MP, H.265+)

2.638.000 ₫

3.276.000 ₫

Khuyến mãi 22%
HDS-2221IRA3 (2MP, H.265+, Âm thanh/Báo động)
Khuyến mãi 19%
HDS-2020IRP (2 MP)

HDS-2020IRP (2 MP)

2.596.000 ₫

3.192.000 ₫

Khuyến mãi 28%
HDS-2020IRPW (2 MP) Wifi

HDS-2020IRPW (2 MP) Wifi

2.600.000 ₫

3.600.000 ₫

Khuyến mãi 38%
HDS-2042IRP (4 MP)

HDS-2042IRP (4 MP)

3.180.000 ₫

5.160.000 ₫

Khuyến mãi 17%
HDS-2120IRP (2 MP)

HDS-2120IRP (2 MP)

2.650.000 ₫

3.192.000 ₫

Khuyến mãi 17%
HDS-2120IRAW (2 MP) Wifi Âm thanh/báo động
Khuyến mãi 16%
HDS-2142IRP (4M)

HDS-2142IRP (4M)

4.100.000 ₫

4.908.000 ₫