Camera Hdparagon IP

Khuyến mãi 30%
Camera HDParagon HDS-PT5215IR-A Zoom 15X

Camera HDParagon HDS-PT5215IR-A Zoom 15X

12.500.000 ₫

17.916.000 ₫

Khuyến mãi 34%
Camera HDParagon HDS-2420IRPW (2 MP Wifi) Micro & Loa
Khuyến mãi 30%
Camera HDParagon HDS-2442IRPW (4M Wifi) Micro & Loa
Khuyến mãi 29%
Camera HDParagon HDS-2110IRP (1 MP)

Camera HDParagon HDS-2110IRP (1 MP)

1.160.000 ₫

1.632.000 ₫

Khuyến mãi 27%
Camera HDParagon HDS-2020IRP3/D (2 MP)

Camera HDParagon HDS-2020IRP3/D (2 MP)

1.574.000 ₫

2.148.000 ₫

Khuyến mãi 27%
Camera HDParagon HDS-2120IRP/D (2 MP)

Camera HDParagon HDS-2120IRP/D (2 MP)

1.574.000 ₫

2.148.000 ₫

Khuyến mãi 21%
Camera HDParagon HDS-2043IRP/D (4 M / H265+)
Khuyến mãi 21%
Camera HDParagon HDS-2143IRP/D (4 M / H265+)
Khuyến mãi 19%
Camera HDParagon HDS-2221IRP3 (2MP, H.265+)
Khuyến mãi 22%
HDS-2221IRA3 (2MP, H.265+, Âm thanh/Báo động)
Khuyến mãi 19%
Camera HDParagon HDS-2020IRP (2 MP)

Camera HDParagon HDS-2020IRP (2 MP)

2.596.000 ₫

3.192.000 ₫

Khuyến mãi 28%
Camera HDParagon HDS-2020IRPW (2 MP) Wifi

Camera HDParagon HDS-2020IRPW (2 MP) Wifi

2.600.000 ₫

3.600.000 ₫

Khuyến mãi 38%
Camera HDParagon HDS-2042IRP (4 MP)

Camera HDParagon HDS-2042IRP (4 MP)

3.180.000 ₫

5.160.000 ₫

Khuyến mãi 17%
Camera HDParagon HDS-2120IRP (2 MP)

Camera HDParagon HDS-2120IRP (2 MP)

2.650.000 ₫

3.192.000 ₫

Khuyến mãi 16%
Camera HDParagon HDS-2142IRP (4M)

Camera HDParagon HDS-2142IRP (4M)

4.100.000 ₫

4.908.000 ₫