Đầu Ghi Hình Dòng Lite Hỗ Trợ 1 Ổ Cứng

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-4KS2

2.400.000 ₫

3.000.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-4KS2

2.640.000 ₫

3.300.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2116HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2116HS-4KS2

3.040.000 ₫

3.800.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-S2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-S2

1.976.000 ₫

2.470.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-S2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-S2

2.240.000 ₫

2.800.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4104HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4104HS-4KS2

3.264.000 ₫

4.080.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4108HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4108HS-4KS2

3.408.000 ₫

4.260.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4116HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4116HS-4KS2

4.112.000 ₫

5.140.000 ₫