Đầu Ghi Hình Dòng Lite Hỗ Trợ 2 Ổ Cứng

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4208-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4208-4KS2

5.840.000 ₫

7.300.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4216-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4216-4KS2

6.352.000 ₫

7.940.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4232-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4232-4KS2

7.408.000 ₫

9.260.000 ₫