Đầu Ghi Hình Dòng Pro Hỗ Trợ 2 Ổ Cứng

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5208-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5208-4KS2

8.800.000 ₫

11.000.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5216-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5216-4KS2

9.440.000 ₫

11.800.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5232-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5232-4KS2

10.880.000 ₫

13.600.000 ₫