Đầu Ghi Hình HDParagon IP

Khuyến mãi 19%
HDS-N7604I-SE

HDS-N7604I-SE

3.450.000 ₫

4.236.000 ₫

Khuyến mãi 31%
HDS-N7608I-SE

HDS-N7608I-SE

3.950.000 ₫

5.736.000 ₫

Khuyến mãi 24%
HDS-N7616I-SE

HDS-N7616I-SE

4.850.000 ₫

6.396.000 ₫

Khuyến mãi 24%
HDS-N7632I-4K

HDS-N7632I-4K

8.560.000 ₫

11.292.000 ₫

Khuyến mãi 18%
HDS-N7604I-PO

HDS-N7604I-PO

5.100.000 ₫

6.216.000 ₫

Khuyến mãi 30%
HDS-N7608I-POE

HDS-N7608I-POE

6.850.000 ₫

9.780.000 ₫

Khuyến mãi 26%
HDS-N7616I-POE

HDS-N7616I-POE

7.560.000 ₫

10.260.000 ₫

Khuyến mãi 28%
HDS-N7716I-POE

HDS-N7716I-POE

13.500.000 ₫

18.720.000 ₫

Khuyến mãi 31%
HDS-N7716I-4K/E

HDS-N7716I-4K/E

9.500.000 ₫

13.740.000 ₫

Khuyến mãi 29%
HDS-N7732I-4K/E

HDS-N7732I-4K/E

12.500.000 ₫

17.688.000 ₫