Đầu Ghi Hình IP

Khuyến mãi 30%
NVR-1104F

NVR-1104F

1.386.000 ₫

1.980.000 ₫

Khuyến mãi 30%
NVR-1208F

NVR-1208F

2.086.000 ₫

2.980.000 ₫

Khuyến mãi 30%
NVR-2424F-5M

NVR-2424F-5M

6.160.000 ₫

8.800.000 ₫

Khuyến mãi 30%
NVR-4424F-5M

NVR-4424F-5M

9.730.000 ₫

13.900.000 ₫