Đầu Ghi Hình IP Dahua

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-4KS2

2.400.000 ₫

3.000.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-4KS2

2.640.000 ₫

3.300.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2116HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2116HS-4KS2

3.040.000 ₫

3.800.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-S2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2104HS-S2

1.976.000 ₫

2.470.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-S2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2108HS-S2

2.240.000 ₫

2.800.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4104HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4104HS-4KS2

3.264.000 ₫

4.080.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4108HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4108HS-4KS2

3.408.000 ₫

4.260.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4116HS-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4116HS-4KS2

4.112.000 ₫

5.140.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2104-P-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2104-P-4KS2

3.600.000 ₫

4.500.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR2108-8P-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR2108-8P-4KS2

5.120.000 ₫

6.400.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4104-W

Đầu Ghi IP Dahua NVR4104-W

4.832.000 ₫

6.040.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4104HS-W-S2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4104HS-W-S2

4.832.000 ₫

6.040.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4208-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4208-4KS2

5.840.000 ₫

7.300.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4216-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4216-4KS2

6.352.000 ₫

7.940.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR4232-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR4232-4KS2

7.408.000 ₫

9.260.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5208-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5208-4KS2

8.800.000 ₫

11.000.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5216-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5216-4KS2

9.440.000 ₫

11.800.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5232-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5232-4KS2

10.880.000 ₫

13.600.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5416-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5416-4KS2

14.560.000 ₫

18.200.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5432-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5432-4KS2

15.680.000 ₫

19.600.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5464-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5464-4KS2

17.120.000 ₫

21.400.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5832-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5832-4KS2

21.760.000 ₫

27.200.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Đầu Ghi IP Dahua NVR5864-4KS2

Đầu Ghi IP Dahua NVR5864-4KS2

24.960.000 ₫

31.200.000 ₫