POE SWITCH CÔNG NGHIỆP

Khuyến mãi 20%
Switch  Dahua PFS4218-16ET-190

Switch Dahua PFS4218-16ET-190

6.960.000 ₫

8.700.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua PFS4018-16P-250

Switch Dahua PFS4018-16P-250

14.320.000 ₫

17.900.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua PFS4226-24ET-240

Switch Dahua PFS4226-24ET-240

8.320.000 ₫

10.400.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua PFS4026-24P-370

Switch Dahua PFS4026-24P-370

16.960.000 ₫

21.200.000 ₫