POE SWITCH PHỔ THÔNG

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua PFS3005-4P-58

Switch Dahua PFS3005-4P-58

1.360.000 ₫

1.700.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua PFS3106-4P-60

Switch Dahua PFS3106-4P-60

2.016.000 ₫

2.520.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua PFS3009-8ET-96

Switch Dahua PFS3009-8ET-96

2.000.000 ₫

2.500.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua PFS3110-8P-96

Switch Dahua PFS3110-8P-96

2.800.000 ₫

3.500.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua S1000-8TP

Switch Dahua S1000-8TP

7.200.000 ₫

9.000.000 ₫

Khuyến mãi 20%
Switch Dahua POE Switch VTNS1060A

Switch Dahua POE Switch VTNS1060A

832.000 ₫

1.040.000 ₫