Tường lửa UTM HiGuard Pro+

Thông số kỹ thuật của tường lửa HiGuard Pro+ – ShareTech UTM firewall :

  • Kích thước thiết bị: Desktop.
  • Số lượng users: 50.
  • Thông lượng (throughput): 1,8 Gbps.
  • SL phiên giao dịch tối đa (session): 160.000.