Thi công hệ thống thoát nước nhà xưởng - KCN Vsip 2