TIÊU CHÍ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần công nghệ PAT là một trong những công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tiêu chí của chúng tôi là

Dự Án Đã Triển Khai

Video Thi Công Hệ Thống Camera quan Sát

Đội Ngũ Của Chúng TôI

NGuyễn Tài Phú
Giám Đốc

NGuyễn Thành Trung
Giám Đốc Dự Án

Trì Thanh
GIÁM ĐỐC Giải Pháp

Đỗ Trần Huỳnh Đức
Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Dương Thị Thùy Trang
Trưởng Phòng Kế Toán

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI